ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

  • Posted by admin2
  • On 4 Απριλίου 2019
  • 0 Comments
  • εγκλωβισμένοι
Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ η έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – Α΄ κύκλος». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 13.400 εγκλωβισμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας α. που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή β. έχουν συμμετάσχει / έχουν εκπροσωπηθεί […]
Read More