Επιταγές Κατάρτισης Ανέργων

  • Posted by admin
  • On 12 Φεβρουαρίου 2015
  • 0 Comments
Το Euroteam έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στα πλαίσια των επιταγών κατάρτισης Voucher του ΟΑΕΔ. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης σε νέους ανέργους πάνω σε μια πληθώρα θεματικών πεδίων σε συνδυασμό με την υποχρεωτική τοποθέτησή τους θέση πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά τα υλοποιηθέντα έργα από […]
Read More