Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

 • Posted by admin2
 • On 12 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Euroteam Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΕ θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε θεματικό […]
Read More
 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Posted by admin2
 • On 4 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ η έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – Α΄ κύκλος». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 13.400 εγκλωβισμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας α. που τελούν […]
Read More
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΛΑΕΚ 1-49 ΟΑΕΔ)

 • Posted by admin
 • On 22 Ιανουαρίου 2019
 • 0 Comments
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EUROTEAM, σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει, άμεσα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους. Η κατάρτιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ έτους 2018, και […]
Read More
 

Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24%

 • Posted by admin
 • On 22 Ιουνίου 2017
 • 0 Comments
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος EUROTEAM σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος  ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, όπου παρέχεται η δυνατότητα σε μια επιχείρηση να καταρτίσει το προσωπικό της και καλύψει το σύνολο του κόστους της μέσω της διαδικασία ανταπόδοσης από τον ΟΑΕΔ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24%. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% αφορούν στην εργοδοτική εισφορά 0,24% […]
Read More