ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  • Posted by admin
  • On 22 Αυγούστου 2017
  • 0 Comments

Το Φαρμακευτικό Marketing είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην επιλογή, στην κυκλοφορία, στη συνταγογράφηση και την ορθή χρήση γενικά των φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Το Φαρμακευτικό Marketing διαμορφώνεται και ασκείται  από τις Φαρμακευτικές Εταιρίες και απευθύνεται στον Ιατρικό κόσμο και στους Επιστήμονες που από το νόμο εξουσιοδοτούνται να συνταγογραφούν ή να χορηγούν τα φαρμακευτικά προϊόντα. Το Φαρμακευτικό Marketing ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες για αξιόπιστη και καλά τεκμηριωμένη επιστημονική ενημέρωση των πιο πάνω ατόμων, παρέχοντας ακριβείς γνώσεις που αποσκοπούν στη πραγματοποίηση πωλήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων, των προερχόμενων από τα ερευνητικά εργαστήρια της ίδιας ή άλλης συνεργαζόμενης Εταιρίας.

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές και επίκαιρες γνώσεις γύρω από τη θεωρία, την πρακτική και τη δεοντολογία του μάρκετινγκ των φαρμακευτικών και των άλλων συναφών προϊόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ ανεξαρτήτως κατεύθυνσης  αλλά και σε στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς στο Μάρκετινγκ ή τις Πωλήσεις ή/και σε εργαζόμενους στα τμήματα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων.