Άρθρα & Νέα

Δελτίο τύπου – Απονομή Πτυχίων Κρεοπωλών

 • Posted by admin2
 • On 26 Ιουλίου 2019
 • 0 Comments
Απονεμήθηκαν οι πρώτες Βεβαιώσεις Κρεοπωλών στους αποφοίτους του 1ου τμήματος της Ιδιωτικής Σχολής Κρέατος «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου EUROTEAM. Η Σχολή είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και από το Υπουργείο Παιδείας, και λειτουργεί βάσει του Αριθμού Αδείας: 219/160585, ΦΕΚ Β΄2814/4.7.2019. Ήδη παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ενδιαφερομένων […]
Read More
 

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων “Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Νέων 25 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

 • Posted by admin2
 • On 23 Ιουλίου 2019
 • 0 Comments
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών λήγει στις 13/9/2019. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25 – 45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). Η δράση περιλαμβάνει: 1. συμβουλευτική 2. θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών στις ειδικότητες: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός Σχεδιασμού […]
Read More
 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

 • Posted by admin2
 • On 12 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Euroteam Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΕ θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο για να καταρτιστεί, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, την επαγγελματική […]
Read More
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Posted by admin2
 • On 4 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
 • εγκλωβισμένοι
Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ η έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – Α΄ κύκλος». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 13.400 εγκλωβισμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας α. που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή β. έχουν συμμετάσχει / έχουν εκπροσωπηθεί […]
Read More
 

Τμήματα Αγγλικών για ενήλικες – Test of Interactive English (TIE)

 • Posted by admin
 • On 19 Φεβρουαρίου 2019
 • 0 Comments
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος EUROTEAM διοργανώνει τμημάτων Αγγλικών, ειδικά σχεδιασμένα για ενήλικες με στόχο την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Αγγλικών TIE (Test of Interactive English) επιπέδου Lower (Β2) μόλις σε 4 μήνες και Proficiency (C2) σε 5 μήνες! Τα νέα ταχύρρυθμα τμήματα του Ομίλου μας αφορούν σε ενήλικες που είτε βρίσκονται σε αρχικό στάδιο γνώσης Αγγλικών και […]
Read More
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΦΕΤ: Κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

 • Posted by admin
 • On 11 Φεβρουαρίου 2019
 • 0 Comments
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος EUROTEAM Α.Ε. διοργανώνει πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Ο ΕΦΕΤ στο Πλαίσιο του Καν.(ΕΚ) 852/2004 και σύμφωνα με την ΥΑ 14708/2007 υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων να εκπαιδεύσουν όλο το προσωπικό τους που χειρίζεται τρόφιμα σε βασικές αρχές ασφαλείας και υγιεινής των τροφίμων. Το πρόγραμμα […]
Read More
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΛΑΕΚ 1-49 ΟΑΕΔ)

 • Posted by admin
 • On 22 Ιανουαρίου 2019
 • 0 Comments
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EUROTEAM, σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει, άμεσα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους. Η κατάρτιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ έτους 2018, και είναι […]
Read More
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Posted by admin2
 • On 21 Ιανουαρίου 2019
 • 0 Comments
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους και της περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» – 8μηνης διάρκειας, για 19.918 ανέργους. Αναμένεται η έκδοση Δημόσιας Πρόσκλησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη […]
Read More
 

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

 • Posted by admin2
 • On 21 Ιανουαρίου 2019
 • 0 Comments
 • 30-49, voucher
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας […]
Read More
 

ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 • Posted by admin2
 • On 18 Ιανουαρίου 2019
 • 0 Comments
 • σχολή κρεοπωλών πάτρα
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ «ΚΡΕΟΠΩΛΗ» σε συνεργασία με την Ιδιωτική Σχολή Κρεοπωλών του Εργασία Εκπαιδευτική στην Πάτρα Αριθμός Αδείας: 219/160585, ΦΕΚ Β΄2814/4.7.2019   Απόκτησε τώρα Άδεια Επαγγελματικής Ικανότητας Κρεοπώλη ισότιμη των κρατικών σχολών κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον για να εργαστείς στο τμήμα κρεατών των supermarket, σε κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια […]
Read More
 2