Νέο Voucher, για άνεργους 29-64 ετών

Νέο Voucher, για άνεργους 29-64 ετών

  • Posted by admin
  • On 11 Φεβρουαρίου 2016
  • 0 Comments
  • voucher

Αναμένεται έως το τέλος  Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η δημοσίευση επιδοτούμενου προγράμματος της επανασχεδιασμένης δράσης «Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», 6 μηνών, για 26.000 άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών «VOUCHER 29-64».

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής?

  •  Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  •  Άνεργοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ), ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Πόσο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα?

Σύμφωνα, με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνεργος θα λάβει 5.500€ μεικτά. Το ακριβές ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρία, καθώς και το ύψος της εργοδοτικής συμμετοχής για την εγγυημένη απασχόληση στις επιχειρήσεις,  θα καθοριστούν με την επίσημη πρόσκληση της δράσης, που θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ στο προσεχές διάστημα.

Τι περιλαμβάνει?

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

  • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, σε 43 ειδικότητες, 8  αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως ενέργεια, εμπόριο, logistics, τεχνολογίες πληροφορικής κ.ά.
  • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων που θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής.
  • Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση, μέσα από 6 τουλάχιστον συνεδρίες, εκ των οποίων, 2 από αυτές θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.
  • Δυνατότητα Εγγυημένης Απασχόλησης 6 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Επιλέγουμε σωστά Πάροχο κατάρτισης!

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Euroteam

Παντανάσσης 4 & Αγ. Ανδρέου, ΠΑΤΡΑ

Τηλ: 2610-450701

email: patra@euroteamkek.gr

espa_voucher