GDPR Εκπαίδευση

GDPR

Ετοιμαστείτε για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)! Με τις διαθέσιμες εκπαιδεύσεις στον Κανονισμό (GDPR) θα μάθετε πώς η νέα ρύθμιση θα επηρεάσει τον οργανισμό σας.

Ο Γενικός Κανονισμός Προσταστίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνει τα ατομικά δικαιώματα και απαιτεί από τους οργανισμούς να αναπτύξουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες και να λάβουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι οργανισμοί (επιχειρήσεις και φορείς δημοσίου) έχουν μέχρι το Μάιο του 2018 να συμμορφωθούν με το νέο Κανονισμό αλλιώς αντιμετωπίζουν πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή 20 εκατ. Ευρώ – όποιο είναι υψηλότερο.
Μάθετε από τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις του ΚΕΚ Euroteam, πώς το GDPR της ΕΕ θα επηρεάσει τον οργανισμό σας και θα κατανοήσει την πορεία υλοποίησης για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR.

Μάθετε από τους ειδικούς

Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι εκπαιδεύσεις παραδίδονται από έμπειρους συμβούλους στον Κανονισμό GDPR και είναι βασισμένες στα θεμέλια της εκτεταμένης πρακτικής εμπειρίας που αποκτήσαμε κατά την παροχή συμβουλών σε Έργα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR, όπως τα πρότυπα ασφαλείας ISO 27001.

Ευέλικτα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Αίθουσα
Παραδοσιακή εκπαίδευση με έμπειρο εκπαιδευτή, σε επιλεγμένη αίθουσα κατάρτισης.

Σύγχρονη Εκπαίδευση

Ζωντανές και διαδραστικές online εκαπιδεύσεις. Ιδανικό αν σας αρέσουν οι δομημένες εκπαιδεύσεις αλλά να την απλαμβάνετε από όπου κι αν βρίσκεστε.

Εκμάθηση εξ αποστάσεως

Αυτοδιδασκαλία για να μπορέσετε να εκπαιδευτείτε με το δικό σας ρυθμό. Ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος να αποκτήσετε τα τυπικά προσόντα για το GDPR εφόσον το πρόγραμμά σας δεν σας επιτρέπει να βρίσκεστε εκτός γραφείου.

Παρουσίαση Εκπαιδεύσεων

1. Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) (Επεξήγηση: Ο τίτλος θα έχει hyperlink, ώστε ο επισκέπτης κάνοντας κλικ να μεταφέρεται στη συγκεκριμένη σελίδα της εκπαίδευσης – όπου θα παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες)

Περιγραφή
Μονοήμερη εκπαίδευση, η οποία παρέχει μια πλήρη εισαγωγή στο GDPR και μια επισκόπηση των επιπτώσεων και των νομικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στα άτομα που ασκούν τα δικαιώματα των δεδομένων τους, τις αξιολογήσεις επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων (DPIA) και την αναφορά παραβίασης δεδομένων.

Ενεργά Buttons, ο χρήστης θα κάνει κλίκ και θα μεταφέρετε στη σελίδα της εκπαίδευσης και θα μπορεί να αγοράζει μόνο την εκπαίδευση

(Επεξήγηση: Οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε προσφερόμενο τρόπο εκμάθησης, σε τάξη, Σύγχρονη και Ασύγχρονη. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όπως Πρόγραμμα δεν αλλάζει απλά θα αλλάζει ο τρόπος που προσφέρεται ώστε να κάνει κράτηση μέσω της ιστοσελίδας ο ενδιαφερόμενος)

2. Εκπαίδευση General Data Protection (GDPR)- Πιστοποίηση DPO
Εκπαίδευση General Data Protection (GDPR) – Πιστοποίηση DPO

(Επεξήγηση: Ο τίτλος θα έχει hyperlink, ώστε ο επισκέπτης κάνοντας κλικ να μεταφέρεται στη συγκεκριμένη σελίδα της εκπαίδευσης – όπου θα παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες)

Περιγραφή
Τριήμερη -Τετραήμερη εκπαίδευση, με στόχος να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις επιχειρησιακές δεξιότητες για να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού GDPR και να εκπληρώσουν με επιτυχία τον ρόλο του DPO. Η διάρκεια της εκπαίδευσης προϋποθέτει ότι έχετε παρακολουθήσει την Εκπαίδευση Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

View course details and book:
Ενεργά Buttons, ο χρήστης θα κάνει κλίκ και θα μεταφέρετε στη σελίδα της εκπαίδευσης και θα μπορεί να αγοράζει μόνο την εκπαίδευση

(Επεξήγηση: Οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε προσφερόμενο τρόπο εκμάθησης, σε τάξη, Σύγχρονη και Ασύγχρονη. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όπως Πρόγραμμα δεν αλλάζει απλά θα αλλάζει ο τρόπος που προσφέρεται ώστε να κάνει κράτηση μέσω της ιστοσελίδας ο ενδιαφερόμενος)

3. Εκπαίδευση: Εκπαίδευση Προσωπικού στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Εκπαίδευση Προσωπικού στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

(Επεξήγηση: Ο τίτλος θα έχει hyperlink, ώστε ο επισκέπτης κάνοντας κλικ να μεταφέρεται στη συγκεκριμένη σελίδα της εκπαίδευσης – όπου θα παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες)

Περιγραφή
Η ηλεκτρονική εκμάθηση είναι ένα γρήγορο, προσιτό και αποτελεσματικό μέσο το οποίο εξασφαλίζει την κατάρτιση πληθώρας εκπαιδευόμενων. Αυτό το απλό, διαδραστικό σπονδυλωτό πρόγραμμα διδασκαλίας εξ αποστάσεως που αφορά στο υπαλληλικό προσωπικό, εισαγάγει την GDPR και τις βασικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης των εταιρειών.

Τίτλος πριν τα ενεργά buttons: Δείτε τις λεπτομέρειες του μαθήματος και κάνετε κράτηση:

Ενεργά Buttons, ο χρήστης θα κάνει κλίκ και θα μεταφέρετε στη σελίδα της εκπαίδευσης και θα μπορεί να αγοράζει μόνο την εκπαίδευση

(Επεξήγηση: Οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε προσφερόμενο τρόπο εκμάθησης, σε τάξη, Σύγχρονη και Ασύγχρονη. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όπως Πρόγραμμα δεν αλλάζει απλά θα αλλάζει ο τρόπος που προσφέρεται ώστε να κάνει κράτηση μέσω της ιστοσελίδας ο ενδιαφερόμενος)

Footnote
Επικοινωνήστε με την ομάδα Εκπαίδευσης για συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Email Τηλέφωνο