Ενημέρωση προσωπικού GDPR

Εκπαίδευση Προσωπικού στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η εκπαίδευση Ενημέρωση Προσωπικού στον Κανονισμό GDPR έχει ως στόχο να παρέχει ένα πλήρες υπόβαθρο στις αρχές, τους ρόλους, τις ευθύνες και τις διαδικασίες στον Κανονισμό σε όλο το προσωπικό, τεχνικό και μη, μειώνοντας τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης του οργανισμού σας.

Βασικό συστατικό των διαδικασιών Συμμόρφωσης οποιουδήποτε οργανισμού είναι η ευαισθητοποίηση του προσωπικού και η εκπαίδευση. Με σημαντικά πρόστιμα για μη συμμόρφωση από τον Μάιο του 2018, είναι σημαντικό το προσωπικό σας να έχει κατανοήσει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης βάσει του νέου Kανονισμού GDPR.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Τρόπος Εκμάθησης: Σε Τάξη

Εναλλακτικοί Τρόποι Εκμάθησης:

(Επεξήγηση: Τα κουμπιά θα είναι ενεργά και θα οδηγούν τον επισκέπτη στην αντίστοιχη εκπαίδευση ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κάνει κράτηση και να αγοράσει την εκπαίδευση)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Βασικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης από την πλευρά των υπαλλήλων

• Εισαγωγή στο GDPR
• Ορισμός των βασικών ρόλων προστασίας δεδομένων
• Πεδίο εφαρμογής του GDPR
• Προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα
• Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του GDPR
• Οι αρχές GDPR
• Οι έξι αρχές για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών
• Ευθύνη
• Εφαρμογή GDPR
• Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
• Αίτηση προσωπικών δεδομένων
• Άτομα και συγκατάθεση
• Αναφορά παραβίασης δεδομένων

Σε ποιους απευθύνεται:
Στο προσωπικό όλων των οργανισμών που υλοποιούν προγράμματα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR.

Βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας είναι πλήρως συμβατός με τον Κανονισμό GDPR, εκπληρώνοντας και το προαπαιτούμενο της εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας σας.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:
• Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
(hyperlink που θα οδηγεί στη σελίδα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης)
• Εκπαίδευση Προσωπικού στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
(hyperlink που θα οδηγεί στη σελίδα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης)