Εκπαίδευση DPO

Εκπαίδευση General Data Protection (GDPR) - Πιστοποίηση DPO

Σε αυτόν τον κύκλο εκπαίδευσης, Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων και οδηγεί σε Πιστοποίηση, θα δημιουργήσετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να εφαρμόσετε και να διαχειριστείτε ένα πλαίσιο συμμόρφωσης ευθυγραμμισμένο με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αυτό το επιταχυνόμενο τριήμερο μάθημα θα σας προετοιμάσει για το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τον οργανισμό σας ώστε να συμμορφώνεται με το πρότυπο GDPR και να εφαρμόζετε πολιτικές απορρήτου, διαδικασίες, φόρμες συγκατάθεσης και αξιολογήσεις επιπτώσεων προστασίας δεδομένων (DPIA).

Διάρκεια: 3 Εργάσιμες Μέρες
Προαπαιτούμενο: Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει την εκπαίδευση Εισαγωγή στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ
(επεξήγηση:ο τίτλος της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει hyperlink ώστε ο επισκέπτης κάνοντας κλικ να μεταφέρεται στην άλλη εκπαίδευση) πριν παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα.

Τρόπος Εκμάθησης: Σε Τάξη

Εναλλακτικοί Τρόποι Εκμάθησης:
(Επεξήγηση: Τα κουμπιά θα είναι ενεργά και θα οδηγούν τον επισκέπτη στην αντίστοιχη εκπαίδευση ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κάνει κράτηση και να αγοράσει την εκπαίδευση)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

1η Μέρα

GDPR Σχέδιο Δράσης
• Προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση Έργου Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR: πρακτικές λεπτομέρειες, βήματα και συμβουλές για τον καθορισμό και την εφαρμογή της διακυβέρνησης του έργου GDPR
• Εισαγωγή στην προστασία του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων
• GDPR Βασικά Νομικά Ζητήματα: περιπτώσεις και παραδείγματα, αρχές, κυρώσεις, ευθύνες του επεξεργαστή δεδομένων και ελεγκτή, προστασία του Απορρήτου και πώς εφαρμόζεται το data privacy by design στην επιχείρηση
• Πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων: αξιολόγηση κινδύνου, τρόποι εφαρμογής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού, Μάρκετινγκ, Πληροφορικής, Νομικές Υπηρεσιών και Προμηθειών
• Μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: προς τρίτες χώρες, τρίτους και στο cloud, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, big data analysis, τις επιλογές και τις λύσεις
• Τυποποιημένοι έλεγχοι απορρήτου: ορθές πρακτικές, αποφυγή πηγών κινδύνου, προστασία των πληροφοριακών στοιχείων, κρυπτογράφηση και ανωνυμία, μείωση των ευπαθειών του λογισμικού και του hardware, αξιολόγηση λύσεων και εργαλείων απορρήτου
• Πλαίσιο ελέγχου της ιδιωτικότητας

2η Μέρα
GDPR στην πράξη

• Αξιολόγηση του αντίκτυπου για την προστασία των δεδομένων (DPIA), προτεινόμενη μεθοδολογία DPIA, ανάγκη, χρονοδιάγραμμα, διαδικασία, εσωτερική / εξωτερική διαβούλευση, ροές, τυποποιημένοι κίνδυνοι, εγκρίσεις και επικοινωνία
• Κώδικας Δεοντολογίας και μηχανισμοί πιστοποίησης
• Έλεγχος και Επιτήρηση απορρήτου δεδομένων και προσωπικών δεδομένων: χρήση ψηφιακών μέσων, έλεγχος δεδομένων, παρακολούθηση δραστηριοτήτων
• Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σχετικά με την ιδιωτική ζωή: παραδείγματα πρωτοβουλιών
• Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων στην πράξη: αντιμετώπιση αιτημάτων και καταγγελιών
• Απόκριση σε Περιστατικά Διαρροών ή Παραβιάσεων: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για παραβίαση ή διαρροή δεδομένων: απάντηση σε έρευνες της Αρχής Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων
• Παράδειγμα παραβίαση δεδομένων

3η Μέρα

Ο Ρόλος του DPO -Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

• Ρόλος, λειτουργίες, προσόντα, απαιτήσεις, καθήκοντα, θέση, πόροι
• Καθορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: επιλογή του DPO, ανεξαρτησία του Ρόλου, συγκρούσεις συμφερόντων, ευθύνη κ.λπ.
• Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα τμήματα Πληροφορικής, Ανθρωπίνου Δυναμικού και άλλα τμήματα: επικοινωνία

Σε ποιους απευθύνεται:

Διευθυντές με ευθύνη ή συμμετοχή στην υλοποίηση έργου Συμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR, όπως:
• Επιχειρηματίες
• Διευθυντές Προσωπικού, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Marketing
• Διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων και Project managers
• Επαγγελματικές ομάδες (όπως δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία, νομικοί σύμβουλοι, στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών, υπεύθυνοι ασφαλείας πληροφοριών κ.λπ.) που εμπλέκονται στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:
• Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
(hyperlink που θα οδηγεί στη σελίδα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης)
• Εκπαίδευση Προσωπικού στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
(hyperlink που θα οδηγεί στη σελίδα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης)