Εισαγωγή στον Κανονισμό GDPR

Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

H εκπαίδευση Εισαγωγή Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον Κανονισμό, και μια πρακτική κατανόηση των επιπτώσεων και των νομικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς – οποιουδήποτε μεγέθους- με τις απαιτήσεις Συμμόρφωσης.

Η εκπαίδευση αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την Πιστοποίηση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Διάρκεια: 8 ώρες
Τρόπος Εκμάθησης: Σε Τάξη
Εναλλακτικοί Τρόποι Εκμάθησης:

(Επεξήγηση: Τα κουμπιά θα είναι ενεργά και θα οδηγούν τον επισκέπτη στην αντίστοιχη εκπαίδευση ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κάνει κράτηση και να αγοράσει την εκπαίδευση)

Title: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Subtitle: Προετοιμαστείτε για την Εφαρμογή του Κανονισμού GDPR

• Βασικός κανονισμός για την προστασία γενικών δεδομένων (GDPR) υπόβαθρο και ορολογία
• Οι έξι αρχές προστασίας δεδομένων
• Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
• Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων πρόσβασης δεδομένων
• Ελεγκτές και επεξεργαστές
• Προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό
• Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων
• Αναφορά παραβιάσεων δεδομένων
• Τρόπος διεξαγωγής Αξιολόγησης Αντικτύπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPIA)
• Ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ)
• Μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ

Σε ποιους απευθύνεται:

• Διευθυντές επιχειρήσεων ή διευθυντικά στελέχη που θέλουν να κατανοήσουν πώς οι απαιτήσεις του GDPR θα επηρεάσουν την οργάνωσή τους.
• Οι υπεύθυνοι που εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με το GDPR, όπως:
• Επιχειρηματίες
• Διευθυντές Προσωπικού, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Marketing
• Διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων και Project managers
• Επαγγελματικές ομάδες (όπως δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία, νομικοί σύμβουλοι, στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών, υπεύθυνοι ασφαλείας πληροφοριών κ.λπ.) που εμπλέκονται στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.