Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων νέων 18-24 ετών.

 • Posted by admin
 • On 28 Μαΐου 2018
 • 0 Comments

                                                             

Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής

Επιδοτούμενα  προγράμματα  κατάρτισης ανέργων νέων 18-24 ετών, σε 4 ειδικότητες του δυναμικά εξελισσόμενου κλάδου του εξαγωγικού εμπορίου, με  κατάρτιση διάρκειας 380 ωρών (120 ώρες θεωρίας και 260 ώρες πρακτικής άσκησης), συμβουλευτική και πιστοποίηση σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Στέλεχος Διαχείρισης εξαγωγικών δραστηριοτήτων
 • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας
 • Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
 • Υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης (Εξαγωγών)

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 1.380€.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση

Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2016 ή Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και αντίγραφο Ε1 για τα προστατευόμενα μέλη.
 4. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας
 5. Αντίγραφο αποδεικτικού ανανέωσης κάρτας ανεργίας
 6. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης
 7. Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από το ΚΕΚ)

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Πληροφορίες – Υποβολή Αιτήσεων:

Euroteam Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΕ

htpp://www.euroteamkek.gr/

Πάτρα: Παντανάσσης 4, τηλ. 2610450701  από Δευτέρα εως Παρασκευή 9π.μ -5 μ.μ.