Επιταγές Κατάρτισης Ανέργων

Project Description

Το Euroteam έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στα πλαίσια των επιταγών κατάρτισης Voucher του ΟΑΕΔ. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης σε νέους ανέργους πάνω σε μια πληθώρα θεματικών πεδίων σε συνδυασμό με την υποχρεωτική τοποθέτησή τους θέση πρακτικής άσκησης.

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά τα υλοποιηθέντα έργα από το φορέα μας:

 • Επιταγή κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών, Κύρια Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Υπάλληλος Γραφείου, Τεχνικός Πωλήσεων, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών, Παιδαγωγικά, Εμπόριο, Κατασκευές, Λογιστική
 • Επιταγή κατάρτισης και ένταξης στον κλάδο του τουρισμού για νέους ανέργους, Κύρια Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών, Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία
 • Επιταγή κατάρτισης και ένταξης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για νέους ανέργους, Κύρια Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Αναμόρφωση της λειτουργίας των μονάδων υγείας

  Εξωτερικός σύνδεσμος:https://www.voucher.gov.gr/

  Epitagi_epag.katartisis

  SETE

  YGEIA12

Project Details

 • Επιταγές Κατάρτισης