Σχετικά μ’ εμάς

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Euroteam Α.Ε.

Το προφίλ μας

logo euroteam omilos (5)

Η εταιρεία μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία πάνω στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ στελεχώνεται από εξειδικευμένα στο αντικείμενο άτομα. Η δραστηριοποίησή μας επεκτείνεται στα θεματικά πεδία της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της πιστοποίησης προσόντων και της διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η άρτια και ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση των  ατόμων στους επιμέρους τομείς.

Το Euroteam είναι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, με Κωδικό Πιστοποίησης 3764-05. Ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Αριθμός Πιστοποίησης: 30550741 QM15) βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 στα κάτωθι πεδία εφαρμογής:

  • Υπηρεσίες κέντρου εκπαίδευσης κατάρτισης και Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Υπηρεσίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση

Οι υπηρεσίες μας

Γενική εκπαίδευση ενηλίκων
20%
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
40%
Πιστοποιήσεις
20%
Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
20%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015