Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Project Description

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) διάρκειας 105 ωρών

Το Euroteam παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας (Security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση που αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας εργασίας.

Οι συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όσο και από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας ΚΕ.ΜΕ.Α, ενώ διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε ;

  • Στηρίζουμε τον καταρτιζόμενο σε όλη την διάρκεια του προγράμματος
  • Παρέχουμε ειδική έκπτωση για ανέργους ή και για καταρτιζόμενους με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλειας
  • Δημιουργούμε Πανελλαδικά Τμήματα μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) με δυνατότητα παρακολούθησης και από τις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του ΚΕΚ
  • Πάνω από 10.000 καταρτιζόμενοι μας έχουν εμπιστευτεί σε αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να ενταχθείτε άμεσα σε τμήμα

logo_new

eoppep_0

Project Details

  • Πιστοποίηση προσόντων