ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-30, 2017

Project Description

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EUROTEAM, σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει, άμεσα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 του ΟΑΕΔ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 • Social & Digital Marketing
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας-πυρασφάλεια
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο χώρο εργασίας
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Οργάνωση & διοίκηση μικρομεσαίας επιχείρησης
 • Βασικές & εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Σύγχρονες τεχνικές κομμωτικής
 • Υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • Επιπλέον Θεματικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες και τις ανάγκες των εργαζομένων ανά Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή/και μέσω του Εργατικού Κέντρου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Διάρκεια:  32 ώρες
 • 4 ώρες κατάρτιση για 8 ημέρες
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας στις πιστοποιημένες Αίθουσες μας
 • Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 160 € ως εκπαιδευτικό επίδομα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στο πρόγραμμα ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση συμμετοχής πατήστε ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
 • Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας – ΑΔΤ ή Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Ατομικού Βιβλιαρίου ΙΚΑ (Πρώτη σελίδα και τελευταίες θεωρήσεις)
 • Φωτοτυπία Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Εφορίας
 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού οποιασδήποτε Τράπεζας όπου να αναγράφεται το IBAN
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να προσκομίσουν την Αίτηση , την Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Για την Πάτρα στην οδό Παντανάσσης 4, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 21:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610450701, fax 2610240408, e-mail patra@euroteamkek.gr Υπεύθυνος: Σχοινάς Νίκος
 2. Για το Αγρίνιο στην οδό Αναπαύσεως 14, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641025019, fax 2641025611, e-mail agrinio@euroteamkek.gr Υπεύθυνη: Τσακανίκα Ελισάβετ

Project Details