Σχετικά μ’ εμάς

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Euroteam Α.Ε.

Το προφίλ μας

logo euroteam omilos (5)

Η εταιρεία μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία πάνω στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ στελεχώνεται από εξειδικευμένα στο αντικείμενο άτομα. Η δραστηριοποίησή μας επεκτείνεται στα θεματικά πεδία της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησης προσόντων. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η άρτια και ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση των  ατόμων στους επιμέρους τομείς.

Το Euroteam είναι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θεματικό «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εθνικής Εμβέλειας», με Κωδικό Πιστοποίησης 3764-05. Διαθέτει επίσης πιστοποίηση (Αριθμός Πιστοποίησης: 30550741 QMO8) βάσει του προτύπου ISO 9001:2008 στα κάτωθι πεδία εφαρμογής:

  • Υπηρεσίες κέντρου εκπαίδευσης κατάρτισης
  • Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  • Υπηρεσίες ένταξης επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Οι υπηρεσίες μας

Δια βίου μάθηση
30%
Επαγγελματική κατάρτιση
30%
Πιστοποιήσεις
20%
Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
20%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008