ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016

  • Posted by admin
  • On 2 Αυγούστου 2016
  • 0 Comments

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΛΑΕΚ

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EUROTEAM, σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει, άμεσα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 του ΟΑΕΔ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή/και μέσω του Εργατικού Κέντρου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Διάρκεια 32 ώρες
• 4 ώρες κατάρτιση για 8 ημέρες
• Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας στις πιστοποιημένες Αίθουσες μας
• Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 160 € ως εκπαιδευτικό επίδομα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Μετά την επιτυχή συμμετοχή στο πρόγραμμα ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση συμμετοχής πατήστε ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
• Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας – ΑΔΤ ή Διαβατηρίου
• Φωτοτυπία Ατομικού Βιβλιαρίου ΙΚΑ (Πρώτη σελίδα και τελευταίες θεωρήσεις)
• Φωτοτυπία Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Εφορίας
• Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού οποιασδήποτε Τράπεζας όπου να αναγράφεται το IBAN

Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να προσκομίσουν την Αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Για την Πάτρα στην οδό Παντανάσσης 4, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 21:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας – fax 2610240408, e-mail patra@euroteamkek.gr – Υπεύθυνος: Σχοινάς Νίκος

2. Για το Αγρίνιο στην οδό Αναπαύσεως 14, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641025019, fax 2641025611, e-mail agrinio@euroteamkek.gr – Υπεύθυνη: Τσακανίκα Ελισάβετ

3. Για την Καλαμάτα στην οδό Τέρμα Ναυαρίνου (όπισθεν Ξενοδοχείου ELITE), με ώρες προσέλευσης 09:00 με 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721022363, fax 2721025088, e-mail kalamata@euroteamkek.gr – Υπεύθυνη: Παπαγιαννέα Σοφία

 1