ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

  • Posted by admin
  • On 22 Ιουνίου 2017
  • 0 Comments

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε μία επιχείρηση να παρέχει στους Εργαζόμενους της, υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων της.

Επίσης, όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους Πίνακες Απασχολούμενου Προσωπικού, τις Προσλήψεις, Απολύσεις, Μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις με το Προσωπικό, τα προγράμματα απασχόλησης, κλπ. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και είναι απαραίτητος ο ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας.

Τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας, στις περισσότερες επιχειρήσεις, μπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο επιχειρηματίας μέσω παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφόσον καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία επικινδυνότητας.

Οι Επιχειρηματίες που δεν απασχολούν εργαζόμενους, προαιρετικά, μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος EUROTEAM ως Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας υλοποιεί Επιμορφωτικά Προγράμματα για εργοδότες και εργαζομένους προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, διάρκειας 10 ωρών για επιχειρήσεις κατηγορίας επικινδυνότητας Γ’ και 35 ωρών για επιχειρήσεις κατηγορίας επικινδυνότητας Β’.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν την υποχρέωση των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας απευθυνόμενοι σε εξωτερικούς συνεργάτες και καταβάλλοντας αντίστοιχες αμοιβές που κρίνονται όμως ως εξαιρετικά δαπανηρές.

Το κόστος για την συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα ανέρχεται στα 70,00 € για επιχειρήσεις κατηγορίας επικινδυνότητας Γ’ και στα 130,00 € για επιχειρήσεις κατηγορίας επικινδυνότητας Β’.

Πληροφορίες: Σχοινάς Νίκος τηλ. επικοινωνίας 2610-450701

η συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα επικοινωνίας