ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Posted by admin
 • On 12 Μαΐου 2017
 • 0 Comments

Εισαγωγή στην έννοια της πώλησης. Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων. Μεθοδολογία και τακτικές πωλήσεων. Παρουσίαση μεθοδολογίας και σχεδίασης πλάνων βάσει αυτών. Προσδιορισμός στόχων και αξιοποίηση πληροφοριών σε σχέση την αγορά και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και διαπραγματεύσεων, η κατανόηση των πραγματικών αναγκών των πελατών, η αποτελεσματική διαχείριση των αντιρρήσεων και των παραπόνων καθώς και η δημιουργία θετικού κλίματος.

Οι συμμετέχοντες :

 • Θα μάθουν να αναγνωρίζουν όλους τους τύπους πελατών, τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουν και διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση.
 • Θα αποκτήσουν γνώσης για τους τρόπους προβολής των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας.
 • Οι συμμετέχοντες να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις.
 • Θα γίνουν αποδοτικότεροι στην εργασία τους χρησιμοποιώντας νέες εξελιγμένες τεχνικές πωλήσεων.
 • Θα μπορούν να εφαρμόζουν άμεσα τις τεχνικές πωλήσεων.
 • Θα αντιμετωπίζουν και θα χειρίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν σε ένα πωλητή.
 • Θα είναι σε θέση να κάνουν παρουσιάσεις με  επαγγελματικό τρόπο.
 • Θα κλείνουν πωλήσεις και θα ζητούν παραγγελίες με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά.