ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

  • Posted by admin
  • On 23 Αυγούστου 2017
  • 0 Comments

Το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων “Σύγχρονες Μορφές Πωλήσεων” απευθύνεται  σε όλα τα στελέχη που ασχολούνται με τις πωλήσεις αλλά και σε νέους επιχειρηματίες.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις  σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και των διαπραγματεύσεων. Θα εντρυφήσουν στην μεθοδολογία και στις τακτικές πωλήσεων και θα εξειδικευτούν στον προσδιορισμό στόχων και την  αξιοποίηση πληροφοριών για την αγορά και τις ανάγκες των καταναλωτών. Θα κατανοούν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών, θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις και τα παράπονα και θα αποκτήσουν την ικανότητα να δημιουργούν θετικό κλίμα.

Ακόμα, θα μάθουν να αναγνωρίζουν όλους τους τύπους πελατών, τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουν και διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση.