ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΛΑΕΚ 1-49 ΟΑΕΔ)

 • Posted by admin
 • On 22 Ιανουαρίου 2019
 • 0 Comments

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EUROTEAM, σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει, άμεσα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους. Η κατάρτιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ έτους 2018, και είναι ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς κάποιο κόστος ή δέσμευση για τις επιχειρήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του εργαζομένου ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες. όπως:

 • Τεχνικές Πωλήσεων
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αρχές Marketing
 • Εκμάθηση Χρήσης Η/Υ – Οδηγεί σε Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο χώρο εργασίας
 • Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
 • Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων – Οδηγεί σε Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
 • Επιπλέον Θεματικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες και τις ανάγκες των εργαζομένων ανά Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα. Κάθε εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός προγράμματα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Διάρκεια 40 ώρες
 • 4 ώρες κατάρτιση για 10 ημέρες
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας στις πιστοποιημένες Αίθουσες μας
 • Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 200 €ως εκπαιδευτικό επίδομα

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στο πρόγραμμα ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε τη “Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος” και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας .

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος