Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

  • Posted by admin2
  • On 12 Απριλίου 2019
  • 0 Comments

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Euroteam Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΕ θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο για να καταρτιστεί, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, την επαγγελματική εμπειρία ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας ή / και να διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 120 ωρών, με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-learning).

Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 5,00€ μεικτά / ώρα κατάρτισης

Εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τουλάχιστον)

 

Πληροφορίες: Εκπαιδευτικός Όμιλος Euroteam, Παντανάσσης 4 Πάτρα, 2610450701