ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ – EGNOSIS

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ – EGNOSIS

  • Posted by admin
  • On 10 Μαΐου 2017
  • 0 Comments

Δωρεάν μαθήματα αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο της δράσης  «e-gnosis» του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών βασισμένων στη μικτή κατάρτιση (Blended Learning).

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται για την ενίσχυση και την στήριξη των ανέργων, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, αλλά και εργαζόμενων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Η πιστοποίηση που λαμβάνεται μετά το πέρας των εξετάσεων είναι πλήρως αναγνωρισμένη εφ’ όρου ζωής από το Δημόσιο, τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και σε 151 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Η δράση καλύπτει το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης και της τηλεκατάρτισης.  H συμμετοχή στο πρόγραμμα συνοδεύεται από πιστοποίηση, ώστε να θεωρηθεί επιδοτούμενη. Οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται μόνο με το κόστος των εξετάσεων.

Οι καταρτιζόμενοι μέσω του προγράμματος αποκτούν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε εγκεκριμένο syllabus για την απόκτηση του πιστοποιητικού TOEIC, τα μαθήματα γίνονται από αναγνωρισμένο από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση εκπαιδευτή από το πιστοποιημένο μητρώο καθηγητών της Equal Society.

Το TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Αποτελεί αναγνωρισμένο πτυχίο γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και διεθνώς και πιστοποιεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος, τη μέτρια (Β1), καλή (Β2), πολύ καλή (Γ1) και άριστη (Γ2) γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 1