Δημόσιες Σχέσεις & Προβολή

Δημόσιες Σχέσεις & Προβολή

  • Posted by admin
  • On 12 Μαΐου 2017
  • 0 Comments

Δημόσιες Σχέσεις & Προβολή για Νέες Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες

Εισαγωγή στην έννοια και την ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων και απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση τόσο με τις σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας όσο και με τα εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων. Κατανόηση των τρόπων αξιοποίησης των Δημοσιών Σχέσεων για την προώθηση και την προβολή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ικανότητα δημιουργίας και υλοποίησης στρατηγικών πλάνων. Αξιοποίηση των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας για την προβολή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.