Τελευταία Νέα

Τι προσφέρουμε?

Δια Βίου Μάθηση

Ποιότητα στη δια βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων

Επαγγελματική Κατάρτιση

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε πλήθος ειδικοτήτων

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις και προετοιμασία για τις αντίστοιχες εξετάσεις

Πρόσφατα Προγράμματα

Βασικές Δεξιότητες Η/Υ

certifications

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

certifications

Επιταγές Κατάρτισης Ανέργων

voucher

Κυψέλες επιχειρηματικότητας

entrepreneurship

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

certifications

Καταρτιζόμενοι

'Ωρες Κατάρτισης

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Παραρτήματα