Το πλήρως εξοπλισμένο Γραφείο Τύπου του EUROTEAM KEK A.E., πάντα κοντά στις εξελίξεις και στον άνεργο, εργαζόμενο, εκπαιδευτή, επιχειρηματία, επιχειρήσεις παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την δραστηριότητα του καθώς και για  κάθε είδους νέα είδηση μπορεί να αφορά τον τόπο λειτουργίας του.

Εξειδικευμένα στελέχη του Κ.Ε.Κ. EUROTEAM με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, παρέχουν καθημερινά πληροφόρηση και βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να μεταφέρεται η γνώση που συμβάλει στην επίτευξη σωστών αποτελεσμάτων για κάθε φορέα που τη λαμβάνει.

Κάθε πληροφορία για προγράμματα, ανακοινώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, χάπενινγκς και λοιπές δράσεις του ΚΕΚ, αναρτάται αυτόματα στις σελίδες του Γραφείου Τύπου του ΚΕΚ, και συμβάλει κατ' αυτό τον τρόπο στην άμεση και λειτουργική πληροφόρηση των επισκεπτών του.

  
Αναζήτηση
  OK