ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ EUROTEAM KEK A.E. ΕΧΕΙ ΛΥΣΕΙΣ

Σημείο συνάντησης των δυνάμεων της αγοράς!

Το EUROTEAM KEK A.E. πιστεύει πως η επαγγελματική κατάρτιση πετυχαίνει το στόχο της μόνο τη στιγμή που ο καταρτισμένος - πλέον - άνεργος κατακτά μια θέση με προοπτική στην αγορά εργασίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει διαρκής και σωστή επικοινωνία μεταξύ όσων προσφέρουν ή ζητούν εργασία. Αυτό το ρόλο, του κόμβου επικοινωνίας, τον αναλαμβάνει το γραφείο διασύνδεσης του EUROTEAM KEK A.E.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το EUROTEAM KEK A.E., όπως σε κάθε στάδιο λειτουργίας του, έτσι και για το γραφείο διασύνδεσης ακολουθεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Σε συνεργασία με πρωτοπόρε εταιρείας διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων το EUROTEAM KEK A.E. έχει αναπτύξει πρότυπα συστήματα αξιολόγησης κατηρτισμένων ανέργων και αντιστοίχησης των προσόντων τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να δίνει λύσεις ουσίας στη διασύνδεση ανέργων - αγοράς εργασίας.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το γραφείο διασύνδεσης του EUROTEAM KEK A.E. βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια γραφεία του ΟΑΕΔ, τα γραφεία προώθησης στην απασχόληση, γραφεία ενημέρωσης ανέργων και επιχειρήσεων που λειτουργούν σε Δήμους, Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα καθώς και σε όλους του Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εργασίας κ.λ.π. αξιοποιώντας κάθε Ευρωπαϊκή και Εθνική δυνατότητα. Φυσικά το Γραφείο Διασύνδεσης ενημερώνει έγκαιρα τις επιχειρήσεις για όλα τα προγράμματα επιδότησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το γραφείο διασύνδεσης του EUROTEAM KEK A.E. δεν περιορίζεται στις συνηθισμένες μεθόδους. Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναζήτησης διαθέσιμων θέσεων εργασίας και καταρτισμένων στελεχών, το οποίο θέτει άμεσα και ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στη διάθεση σας, όπως και το επιστημονικό προσωπικό που θα καθοδηγήσει την έρευνα σας. Εφημερίδες - Έντυπα - Οδηγοί - Κατάλογοι επιχειρήσεων - Ευρετήρια τηλεφώνων - Φωτοτυπικός Εξοπλισμός - Fax - Τηλέφωνα - Internet, όλα είναι στην διάθεση σας.  
Αναζήτηση
  OK